×
Základní konkurenční výhody

Marketing Vám přinese nové konkurenční výhody. Určitě se nyní ptáte „Jaké?“.


Všechny firmy, které se rozhodly postupovat podle marketingových plánů:


1) nejednají impulsivně a nahodile. Vědí, v kterém období co inzerovat a podpořit.

2) získávají lepší podmínky od výrobců reklamy.

3) znají své zákazníky a na ty se zaměřily.

4) používají pouze způsoby reklamy o nichž, díky průzkumu vědí, že jsou efektivní.

5) analyzují a srovnávají různá data, podle nichž pak upravují nabídky atp.

6) umí plně využívat výhod malé/střední firmy.

7) dopředu vědí, s jakým rozpočtem mohou/musí počítat.


Dalších výhod je mnoho, zmínil jsem především ty podstatné. Jelikož tento marketingový seriál je určen především pro malé a střední firmy a jsem si jist, že jejich majitelé v dnešní době zvažují jakoukoliv investici, rád bych svůj výčet hlavních výhod doplnil ještě malou radou na závěr.


Investici do Vašeho marketingu musíte vnímat naprosto jinak než u ostatních „povinných“ položek na Vašem měsíčním vyúčtování firemních nákladů (nájem, telefony, půjčky apod.).


Jedná se o investici, která se Vám vrátí rovnou 2x. Mimo to, že ovlivňuje Vaše prodejní výsledky, zároveň pracuje dlouhodobě na vnímání Vaší společnosti a buduje její image.