×
Výhody marketingu a jak jej zavést do firmy (obecně)

V dnešním článku se dozvíte, co budete potřebovat, abyste marketing mohli úspěšně zavést do Vaší firmy. V tomto okamžiku se budeme bavit spíš v základní obecné rovině – jednotlivým krokům a podrobnostem pak budou věnovány další články.

1) Musíte pečlivě analyzovat smysl a produktivitu svého počínání.
Jasně si definujte všechny segmenty Vaší činnosti, jsou ziskové a zajímavé. Přehodnoťte a následně vyřaďte ty, které Vám pouze zabírají čas, do kterých zbytečně investujete, a ve výsledku nesplňují Vaše očekávání.

Získaný čas a energii pak věnujte těm perspektivním věcem. Uvidíte, že Vaše podnikání se stane efektivnějším a bude Vám přinášet větší uspokojení a radost z růstu Vaší firmy.


2) Sestavte si svoji marketingovou strategii
Dle předchozí analýzy již víte na které sekce Vašich činností se máte zaměřit a které z Vašich produktů jsou pro Vás důležité a ziskové. Podle těchto poznatků si sestavíte marketingovou strategii, ve které si jasně definujete cíle, kterých byste rádi dosáhli.


Proveďte si u svých produktů a služeb S.W.O.T. analýzu (porovnejte Vaše silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby). Definujte si své cílové skupiny zákazníků a také zdroje, pomocí kterých je budete chtít oslovit.


3) Vytvořte si svůj marketingový plán
Díky přesnému naplánování Vašich marketingových aktivit, budete vědět jakým způsobem, v který okamžik a kde propagovat Vaše produkty či služby. Také již budete mít jasnou představu o finanční náročnosti a podle ní můžete svůj plán upravit.


Možná budete překvapeni, jak výrazně můžete ušetřit, když učiníte objednávky na opakovanou inzerci v novinách, na vysílání spotů v rádiích či při rezervaci reklamních outdoorových ploch.


Mezi další výhody plánovaného marketingu patří samozřejmě i to, že se vyhnete neplánovaným a mnohdy neefektivním způsobů propagace, ke kterým jste se ukvapeně rozhodli např. díky pocitu „že byste měli pro tu reklamu přece jen něco udělat…“


Výhody marketingového plánu
. Mezi výhody, které Vám přinese dodržování dobře navrženého marketingového plánu patří:


a) Pomůže Vám získat nové zákazníky
b) Bude Vám pomáhat si udržet stávající zákazníky
c) Přinese Vám nové konkurenční výhody
d) Bude soustavně posilovat povědomí o Vaší firmě
e) Pomůže Vám zvyšovat zisky a snižovat zbytečné investice.

ale o tom více, až v příštím dílu…


Příklad z praxe:

Setkal jsem se s mnoha firmami, které se mylně domnívali, že pomocí jedné či dvou investic ročně (a to samozřejmě ještě neplánovanými) do tiskové inzerce či billboardových ploch si udrží nebo dokonce zvýší povědomí o své firmě a okamžitě jim to přivede nové zákazníky.


Na své reklamní materiály většinou „poctivě“ vypsali všechny činnosti, kterými se zabývají a doplnili je řadou zboží ze své nabídky. Následně byli nemile překvapeni, když odezva na jejich reklamní sdělení byla mizivá či v nejhorším případě vůbec žádná.


Došli tedy k závěru, že reklama nefunguje, vždyť tam uvedli úplně vše…

Toto jednání většinou přesně vystihuje podobu neplánovaného marketingu a je jednou ze základních a častých chyb, kdy si firma přemýšlí ve smyslu „když už jednou za čas tu reklamu děláme a stojí tolik peněz, dáme tam toho co nejvíc“.


Obrazový materiál pak působí chaoticky, nemá šanci na první pohled zaujmout a není přesně cílený. V marketingu totiž platí pořekadlo, že „kdo míří na mnoho cílů, obvykle netrefí nic“.


Vy již dnes díky analýze víte, které hlavní produkty/služby zvolit. Také již díky Vaší mark. strategii víte, komu je chcete nabídnout. A za pomocí Vašeho marketingového plánu již máte jasno, kdy a jakým způsobem je budete propagovat.


O konkurenčních výhodách si můžete více přečíst v příštím dílu


Je možné, že jste se k odběru přihlásili již v minulosti a jednotlivé díly Vám nechodily zcela pravidelně. Bylo to způsobenou chybou rozesílacího scriptu.