×
Úvod do Guerilla marketingu

Jako ostatně vše kolem nás (tedy alespoň většina), i marketing prochází vývojem. Vnějších vlivů, proč se tomu tak děje je spousta – vývoj trhu, vývoj moderních technologií, globalizace, přesycenost reklamními sděleními (a následná apatie) a mnoho dalších.


Současnost vyžaduje změnu ve smyslu efektivity, účelovosti, nápaditosti, účinnosti, a ještě doplním – „ostrých loktů“ a odvahy. A s tím vším přichází Guerilla marketing.


V překladu slovo Guerilla znamená partyzán či bandita. Jelikož se mi pro přirovnání spíše hodí ten partyzán – bude to partyzán. Slovo partyzán docela výstižně vystihuje celý princip této marketingové formy (evolučního prvku).


Guerilla marketéři a její stoupenci, stejně jako partyzáni, nebojují velkými těžkými zbraněmi, ale spíše vsází na svoji hbitost, vynalézavost, pružnost a soustředí se na menší, ale zato citlivé a někdy až klíčové cíle.


Guerilla marketing (dále jen GM) je ideálním řešením zejména pro malé a střední podnikatele. Díky metodám GM můžete zefektivnit a účelněji řídit Váš konkurenční boj s  větší a silnější konkurencí, ovšem s mnohem menšími finančními prostředky.


Smyslem GM je být vnímavý k potřebám zákazníků, být vytrvalý, trpělivý a přátelský. Zároveň vše porovnávejte a analyzujte. GM marketéři při kontaktu se zákazníkem vystupují spíše jako poradci, než jako „pouze“ obchodníci s cílem prodat. Snaží se si zákazníka naklonit na svou stranu, získat jeho důvěru. Ale pozor – získanou důvěru nesmíte zklamat! GM hraje FAIR PLAY.


Nezapomeňte, ale na cíl GM. A tím je?? Ano, není to opět nic jiného než Váš zisk. Prodávejte, ale svým zákazníkům se věnujte s maximální péčí.


Tip

Víte jak si jednoduchým způsobem naklonit zákazníka na svou stranu a zároveň výrazně zvýšit šanci úspěšného prodeje? Mluvte o jeho obavách dříve než je vysloví.


Budete k tomu ale potřebovat trochu umění vcítit se do jeho pozice a myšlení. O čem zákazník asi přemýšlí a nad čím váhá, když si prohlíží Vaše zboží?


Mají toto zboží někde levněji?

  • Je tento výrobek k dostání i v jiném designu a provedení?
  • Bude skutečně fungovat tak jak popisuje prodejce?
  • Nebudu si muset přikupovat ještě nějaké příslušenství?
  • Co na to řekne manžel/manželka když to donesu domů?


Buďte na možné “váhavé” situace připraveni a vytvořte si jednoduchý seznam otázek a odpovědí. Jestliže zákazníkovi otázky zodpoví dříve než se zeptá, probudíte v něm důvěru.