×
Základní pravidla Guerilla marketingu III.

I v tomto dílu si povíme něco o dalších pravidlech Guerilly, bez kterých Vaše kampaň nebude fungovat na 100%. Následující pravidla se již týkají grafického zpracování.


Pravidlo č. 5 tedy zní – Buďte na první pohled rozpoznatelní!


Vaše společnost musí být mezi konkurencí a jinými firmami snadno a jasně identifikovatelná.


Vytvořte si svou Corporate Identity. Nechejte si navrhnout zajímavý a dobře zapamatovatelný logotyp, firemní materiály a vytvořte si pravidla, které budete důsledně dodržovat.


Mimo designové pojetí Vašich merkantilních materiálů a aplikací jde samozřejmě i o Váš styl vystupování a i o samotné aktivity, kterými v rámci Vaší společnosti zabýváte.


Jestliže se to hodí k Vašemu oboru podnikání, nebojte se ani firemních maskotů. Vymyslete si např. 3D maskota a používejte jej na každém Vaším propagačním materiálu. Uvidíte, že za nějaký čas, lidé uvidí pouze maskota a podvědomě si jej spojí s Vaší společností.

Vy toho pak následně můžete využívat, především tam, kde není přímá reklama povolena nebo je finančně náročná. Maskota např. na tričku Vám prostě zakázat nikdo nemůže…


Pravidlo č. 6 – Komunikujte jednoduše, přímočaře.


Komunikujte tak jednoduše, jak to jen půjde. Mějte na paměti, že dnešní zákazník je doslova bombardován stovkami reklamními sděleními denně a většina z nich ho vůbec nezajímá.


Je doslova tragédií, když ho něčím dokážete zaujmout (a to díky metodám GM dokážete) a on nepochopí Vaše reklamní sdělení. Jestliže Vaše sdělení nebude křišťálově přímočaré, Váš potencionální zákazník ji okamžitě nepochopí, později se jím již nebude zabývat.


Tip

Zamyslete se na současnou formou a ztvárněním Vašich reklamních materiálů – inzerce, plakátů, billboardů, brožur, emailů atp. Odpovězte si na tyto otázky.


  • Jsou navrženy tak, aby z nich Vaše cílová skupina jasně pochopila, co nabízíte a jaké např. výhody má Váš výrobek?
  • Je reklamní sdělení viditelné? Upoutá pozornost? Všimnou si jej zákazníci? Proč?
  • Nepoužíváte příliš rušivou grafiku?
  • Neinzerujete zbytečně moc zboží?
  • Není Vaše reklamní sdělení např. moc strohé a technické?
  • Neodvádí zpracování reklamy pozornost od výrobku či služby? (Toto se mnohdy stává např u vtipných reklam.)


Jasným ukazatelem, že není něco v pořádku je, když se zákazníci jinými slovy ptají právě na, co jste uváděli ve svých reklamních sděleních.. Je pak nutné si položit otázku – mluvíte stejnou řečí jako zákazník?