×
Základní pravidla Guerilla marketingu II.

V minulém článku jsem zmínil, že mezi základní pravidla Guerilly marketingu patří mít dobré nápady, vytýčit si své cíle, vytvořit plán a jít do akce. Dnes ještě několik pravidel přidám…

Pravidlo č. 3 – Běžte do akce a buďte vytrvalí!

Sestavili jste si plán – běžte do akce! Musíte být ale vytrvalí a trpěliví. Věřte svému plánu. Ne vždy funguje všechno 100% již od začátku. Je potřeba se na některé metody a věci dívat i s časovým odstupem, abyste je byli schopni správně posoudit, následně vylepšit a někdy i definitivně vyloučit ze svých marketingových plánů.
Mnoho společností dělá tu chybu, že jakmile něco hned nefunguje podle jejich představ, začnou zmatkovat – mění věci, které mají naplánované a někdy i přetrhnout onu kontinuitu. Pamatujte si, že do rozjetého vlaku se naskakuje již velmi těžce a jesti jej přibrzdíte či zastavíte – budete jej muset znovu roztlačit. Rozjetí onoho vlaku vždy stojí více úsilí a energie, než jej udržovat v pohybu.

Pravidlo č. 4 – Analyzujte, srovnávejte, testujte!


Dalším důležitým pravidlem GM je pravidelné zkoumání, analyzování a srovnávání Vašich činností, úspěchů a jednotlivých kroků Vašeho marketingového plánu.

Z každé Vaší analýzy ale musíte učinit nějaký závěr – napoví Vám to, čemu se příště vyvarovat nebo na co se více soustředit.

Součástí takového analyzování je i zjišťování zpětné vazby. Při každé příležitosti se ptejte kde se o Vás Vaši zákaznicí dozvěděli, co je dokázalo oslovit. Zjistěte co efektivně a účinně funguje!

Tip
Pokaždé, když klientům radím, aby své marketingové aktivity analyzovali, vždy se mě ptají jak to jednoduše dělat. Jak získávat zpětné vazby? Jak zjišťovat, které reklamní kanály a aplikace fungují a které ne?

Existuje několik způsobů, které si můžete provést sami:

A/B testování – vytvořte dvě varianty například reklamních bannerů pro web a sledujte, která varianta je úspěšnější. Nezapomínejte jim ale vytvořit srovnatelné podmínky – stejně dlouhá doba zveřejnění atp.

Zpětná analýza díky kupónům v tištěné inzerci – nevíte, které tiskoviny jsou pro Vaši inzerci ty nejvhodnější. Vytvořte inzerát s unikátním kupónem na slevu – pro každé noviny bude kupón pochopitelně jiný. Podmínky uplatnění slevy bude zaslání či předložení kupónu (nebo jeho čísla). Jednoduše pak můžete zjistit, že inzerce v týdeníku je mnohem účinější než např. v oborovém magazínu.

Analýza online marketingových aktivit je v mnohém jednodušší, protože na internetu je vše snáze měřitelné. Jako základní nástroj pro sledování a vyhodnocování návštěvnosti webu a mnoho jiného, je free aplikace Google Analytics. Instalace jejího sledovacího kódu by neměla chybět na žádném webu.
Více se dozvíte přímo v díle věnovanému internetovému marketingu.