×
Základní golfové termíny a pojmy

V případě, že Vás golf zaujal nebo jste už přímo rozhodnutí ho začít hrát, je třeba se seznámit s termíny a pojmy, se kterými se budete na hřišti neustále setkávat. Pojďme se nyní podívat alespoň na ty základní.


Golfové hriště

se skládá většinou z 18ti herních drah, které vždy začínají odpalištěm a končí jamkovištěm neboli greenem. Tyto dráhy nazýváme obecně jako jamky. Hřiště mohou mít i 9 jamek a při turnajích se pak hraje na dvě kola. Osmnácti jamkové hřiště měří 5-6 km, ale obvykle nachodíte mnohem více – nezřídka i dvojnásobek.
Odpaliště

Odpaliště je prostor vymezený k zahrání první rány. Jedná se o krátce střiženou plochu, kde jsou umístěné značky (kostky, koule, kolíky), které vymezují prostor kde lze umístit míček (obvykle na týčko).


Fairway

Fairway se nazývá hlavní herní dráha jednotlivých jamek. Na fairwayi je krátce střižená tráva, díky které se z ní dobře hraje. Po stranách je FW lemována semi-roughem a roughem (pozn. čti semiraf/raf). Rough je hustá tráva, která trestá hráče za jeho nepřesné rány. Hra z roughu je těžší a ne tak přesná jako z fairwaye.


Bunkery, vodní překážky, outy

Na hřišti se nachází několik dalších herních překážek, které mají za úkol Vám hru ztížit a mnohdy udělat zajímavější. Jsou to především vodní překážky v podobě rybníčků, potůčků a jezírek. Hovorově se těmto překážkám říká jednoduše „voda“. Voda může být buď podélná nebo příčná, dle toho, jak je situována vůči fairwayi. Na mnoho hřištích naleznete úseky, které jsou označeny jako vodní překážky, i když se tam fyzicky žádná voda nenachází. Důvodem je zpestření či ztížení hry na jamkách, kde se žádné zdroje vody nenachází nebo je takovéto značení použito pro oddělení jednotlivých jamek či úseků hřiště. Další překážkou jsou pak bunkery neboli pískové plochy. Bunkery se dělí na fairway-bunkery (ty naleznete na fairwayi) a green-bunkery, které mají za úkol „chránit“ (a Vám ztížit hru) na green. V těchto překážkách nesmíte založit hůl za míč a dotknout se před samotným úderem ani písku ani vody (rozhodnete-li se ovšem z vody hrát). Více informací o hře z překážek můžete nalézt ve článku o základních pravidlech hry.


Green neboli jamkoviště

Jamkovištěm se nazývá prostor, kde se nachází jamka označená praporkem. Na tomto místě se budete snažit, na co nejmenší počet puttů (úderů), dostat míček do jamky. K tomu slouží speciální hůl tzv. putter. Jamkoviště mají velice krátce střiženou a hustou trávu. Právě především velikost trávy udává rychlost “greenu”. Jamkoviště také bývá různě členěno a tvarováno tak, aby hráč musel přesně odhadnout směr a sílu, kterou bude hrát, aby se co nejvíce přiblížil jamce.


Par, birdie, bogie

Par znamená normu jamky (počet úderů), na kterou by měl hráč danou jamku zahrát. Jamky se dělí dle parů na 3, 4 a 5ti parové (podle jejich délky). Nejdelší jsou 5ti parové a nejkratší 3parové. Součet všech parů jednotlivých jamek pak dává tzv. par hřiště. V případě, že hráč zahraje 4 parovou jamku pouze třemi údery – má tzv. birdie (hraje o ránu méně). V opačném případě, když hraje na 4 parové jamce 5 úderů má tzv. bogie (hraje o ránu více).HCP

HCP neboli handicap vyznačuje dlouhodobý průměr počtu ran, které hraje golfista nad par hřiště. Velice zjednodušeně to lze vysvětlit tak, že jestli je součet parů všech jamek 72 (tzv. par hřiště) a golfista běžně hraje celé hřiště na 90 ran, jeho HCP je pak vypočítán následně 90-72=18. Jeho handicap je orientačně (je zde více faktorů) kolem 18.